HISTORIE

Fotbalový klub v Židlochovicích byl založen v roce 1921.

Na přelomu tisíciletí na rok zanikl a v roce 2001 byl opět obnoven. Mládežnické soutěže reálně zanikly. Udržovaly se jen nepravidelně. Jediným stabilním týmem v prvním desetiletí nového milénia byl tým mužů. Ten se pohyboval na pomezí 3. a 4. třídy okresního přeboru. Od roku 2015 se fotbalový klub stabilizoval. V mládežnických kategoriích máme přihlášené mladší i starší přípravky, žáky ve spojení s Žabčicemi, Blučinou a Měnínem. Muži hrají 3. třídu okresního přeboru.